Stichting blocks Beleidsplan

Beleidsplan januari 2013 t/m December 2013


Stichting Blocks

Januari 2013 tot en met December 2013

Doelstellingen
Stichting Blocks heeft de volgende doelstellingen vastgelegd in haar statuten:
De Stichting Blocks Haarlem heeft een tweeledig doel:
- enerzijds zet de Stichting zich in voor jongeren met verschillende culturele achtergronden in Haarlem en omgeving in de leeftijd van vijftien tot dertig jaar om hen met elkaar in contact te brengen waarbij beoogd wordt wederzijds begrip en maatschappelijk bewustzijn te stimuleren.
- anderzijds tracht de Stichting het onderwijs in Ghana te bevorderen en daarmee de jeugd in het bijzonder op het platteland een betere toekomst te geven. Hierdoor zal verbetering van educatie, de lokale werkgelegenheid, (bewustwording van betere) gezondheid, leefomstandigheden, veiligheid en algemeen welzijn in deze streek tot stand worden gebracht.

De twee doelstellingen worden met elkaar in verband gebracht door het organiseren van evenementen met een hoog feel-good gehalte voor de Haarlemse jeugd waarbij een batig saldo van deze evenementen een school in Ghana ten goede komt .


Gebiedsafbakening
In het jaar 2013 zal Stichting Blocks zich nog steeds richten op het Afrikaans land Ghana en in het gebied Konongo Kua Krom. Daarnaast worden er ook nog steeds activiteiten georganiseerd in Haarlem.
Effectiviteit
De projecten die gesteund worden door Stichting Blocks in het jaar 2013 moeten direct ten goede komen aan de lokale bevolking van Konongo Kua Krom te Ghana.
Identiteit
Hieronder een aantal woorden die de identiteit van Stichting Blocks kunnen omschrijven.
Gedreven, kleinschalig,educatie, spontaan, enthousiasme,lokaal inititaief,simpel,liefde,positief,vrijwillig,jong,oud,verbinden,lachen,leven,groeien,talenten,geloven,niet opgeven.


Organisatiestructuur
Algemeen
De stichting is statutair gevestigd in Haarlem. Het vestigings- en correspondentieadres van de stichting is in de gemeente Haarlem.
Voor alle vrijwilligers van Stichting Blocks geldt dat zij geen recht hebben op een beloning en / of onkostenvergoeding.

Dagelijks bestuur
Er zijn 3 bestuursleden en zij zijn benoemd voor onbepaalde tijd.
Gloria Forchie- Voorzitter
Niek Brandsma- Penningmeester
Chantal Ketting- Secretaris
Samen vormen zij het dagelijks bestuur. Zij zorgen voor de gang van zaken. Het bestuur komt samen om te vergaderen over de activiteiten en voortgang van het project. Bij 2 op de 3 vergaderingen worden de
vrijwilligers die de stichting steunen ook uitgenodigd om aan te schuiven. Er wordt van iedere vergadering een verslag gemaakt en dit wordt door gestuurd naar alle vrijwilligers.
Vrijwilligers en evenementsmanagers
Stichting Blocks heeft voor het jaar 2013 een groep evenementmanagers.
Felicia Riebeek
Joyce Kwateng
Lisa Ghoundiwal
Onder begeleiding van 1 lid van het bestuur voeren de evenementmanagers activiteiten uit om fondsen te werven.Vrijwilligers
Er is een aantal vrijwilligers die hebben aangegeven zich ook weer in 2013 net als in voorgaande jaren willen inzetten voor de stichting.
Johanna Boon
Jacky Osei
Felicia Riebeek
Daarnaast zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom om zich op te geven.
Donateursbeleid
Stichting Blocks heeft sinds haar oprichting in 2009 nog maar 5 vaste donateurs op de lijst staan. Dit komt omdat er nog geen plan gemaakt was om donateurs te werven.
De bijdrage van vaste donateurs is heel erg belangrijk voor de stichting en daarom gaat Stichting Blocks in 2013 actief op zoek naar donateurs. De donateurs kunnen particulieren zijn of ondernemingen. Het doel voor 2013 is om 50 donateurs te werven.
Doelgroep
Het actief zoeken naar donateurs zal gedaan worden door:
  • Het aanspreken van personen en bedrijven via diverse media.
  • Het organiseren van activiteiten om de aandacht te vragen voor het project.
  • Folders laten drukken en het verspreiden.
Stichting Blocks zal naast het zoeken naar ‘geldelijke’ donateurs ook op zoek gaan naar donaties in de vorm van goederen. ( computers, kleding,laptops)Afhandeling van de donatie en verantwoording
Op de website van de stichting zal informatie geplaatst worden die up to date is. De stichting zal als tegenprestatie voor bedrijven en organisaties, het bedrijfslogo plaatsen.
Bij donaties boven de 200 euro zal Stichting Blocks, indien gewenst informatie geven over de besteding van de donatie. Dit wordt gedaan door middel van foto’s, video’s en verslagen.
De gegevens van de donateurs, belangstellende, vrienden zal geregistreerd worden. En ook de financiƫle registratie zal in spreadsheet bijgehouden worden.
Financieel beleidAlgemeen
De geldmiddelen van Stichting Blocks bestaan uit:
  • Donaties
  • Subsidies en sponsorgelden
  • Overige baten
Over elk boekjaar zal er een jaarverslag worden opgesteld.
Doelen 2013
Stichting Blocks verwacht in het jaar 2013 een bedrag van minimaal 6000 euro steun te kunnen bieden aan de arme bevolking in Konongo Kua Krom. Dit bedrag moet apart gezien worden van de subsidies die de stichting van de gemeente kan ontvangen voor de activiteiten in Haarlem.
We willen overmaken aan de partner in Ghana. Met dit geld wordt de basisschool gebouwd, zullen de docenten betaald worden en maaltijden worden aangeboden.
Van de donaties gaat 100% naar het bestemde project.

  FinanciĆ«n en de website
In 2013 zal Stichting Blocks het mogelijk proberen te maken voor donateurs om via de website ideal of paypal te gebruiken om te steunen.


Stichting Blocks doet een ANBI aanvraag bij de Belastingdienst, zodat giften aan de stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.
Communicatiebeleid
Algemeen
Het bestuur is verantwoordelijk voor alle communicatie dat komt vanuit de stichting. Er zal gebruik worden gemaakt van de communicatiemiddelen; website, krant, facebook. De Stichting heeft nog geen facebook en gaat dit aanmaken dit jaar.Geen opmerkingen:

Een reactie posten